OKR – et styresett for en velykket bedrift

OKR, eller “Objective Key Results” er for tiden det mest populære rammeverket for målsetning innad i bedrifter. Det kan sees på som et rammeverk for måloppnåelse , og formålet  er å kunne knytte bedriften, team og personell til målbare resultater. John Doerr (tidligere ansatt i Intel) implementerte dette i Google, og tok de fra 30 … Fortsett å lese OKR – et styresett for en velykket bedrift